Personalcoaching

Hoe groter je gevoel van veiligheid hoe meer je vanuit vertrouwen kunt leven.

Vrijwel iedereen hanteert aangeleerde strategieën om te overleven op momenten dat we onveiligheid ervaren. Het gedrag wat hier mee samengaat roept reacties op vanuit je omgeving. Als het ware is je omgeving een spiegel van jezelf. En zijn deze reacties niet prettig, vraagt je omgeving om anders met situaties om te gaan maar weet je niet hoe?

Door de één op één gesprekken met onze coaches wordt je je bewust van je eigen gedragingen en hoe je daarmee je omgeving beïnvloedt. Wij geven je tools om bewust naar je eigen gedragingen te kijken en ze te transformeren. Dit zal de interactie met jezelf en je omgeving positief beïnvloeden.

Onze coaching is erop gericht je positief te ondersteunen en motiveren bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Te leven vanuit je eigen kern geeft je autonomie en een gevoel van vrijheid. Wij ondersteunen je bij je persoonlijke doelstellingen en helpen je bij het (her)vinden van je energie.

Wij staan je graag bij omtrent vragen over je:

Relatie

Gezin en kinderen

Werk

Persoonlijke ontwikkeling

Financiën

Belemmerende gedachten