Wie leert ons voordenken!

Wat is voordenken eigenlijk?. Het is een directe ingeving vanuit de leegte, je innerlijke rust. Er lijkt niets aan vooraf te zijn gegaan. Opeens was daar een idee, een antwoord een visie of een beeld. Dit voordenken ontstaat op momenten dat er leegte in ons is. Vanuit deze leegte kan je intuïtie zich laten horen. Hoor jij je eigen intuïtie?

Wanneer ontstaat er leegte in ons? Voor sommige onder ons ontstaat dit regelmatig, voor anderen zo nu en dan en voor weer anderen vrijwel nooit bewust. Door onze voortdurende opgelegde bezigheden is er nauwelijks tijd voor “lege momenten”. Met als gevolg dat we na denken. We denken na over ons handelen dat ons veelal vooraf is opgelegd. We denken daarmee na voor anderen. Vaak krijgen we daar ook nog eens een goede beloning voor in de vorm van een salaris, waardering en aandacht.

De plotselinge ingevingen, ideeën, beelden en visies vormen ons voordenken.

Vaak zijn deze ingevingen en ideeën niet te refereren aan andere al bestaande goed doordachte plannen. Ze kunnen niet feitelijk worden weerlegd. Laat staan dat er bewijzen zijn dat er bevredigende resultaten mee behaald kunnen worden. Daarom worden ze vaak snel van tafel geveegd. Ze zijn te lastig om door te rekenen, te vaag en er is onvoldoende bewijs voor succes.

Nadenken brengt zekerheid en vaste patronen. Het biedt ons houvast en structuur.

Wanneer we teveel nadenken voor anderen, geven we als het ware onze aandacht en daarmee onze energie weg. Zodra er onvoldoende aandacht aan ons eigen voordenken wordt gegeven, laden we niet op. Met als gevolgd dat we opbranden. De voor vele bekende burn-out doet zijn intrede.

Een burn-out vraagt van je om weer te leren voordenken. Een burn-out creëert ruimte en is een abrupte maar doeltreffende manier om je te laten stoppen met nadenken. Er is vaak een periode van inkeer en bezinning nodig om weer te herstellen. Deze ruimte creëert de mogelijkheid om vanuit je leegte weer te leren luisteren naar je eigen intuïtie. Gehoor te geven aan je eigen ideeën, plannen, beelden en visies. Het zorgt voor een mogelijkheid om de energie weer op jezelf te richten. Hierdoor laadt je weer op en vindt je vreugde en levenslust in de bezigheden die je graag doet.

Zodra de energie overvloedig in jezelf aanwezig is ontstaat er weer ruimte om na te denken voor anderen. Daarmee kan er een gezonde balans ontstaan tussen voor-en nadenken!

Met voorbedachte groet,

Annemarie van Zuilen